Στην ενότητα αυτή οι μαθητές καλούνται με τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας να διερευνήσουν τις εξελίξεις της ψηφιακή τεχνολογία ανά τομέα.

Στη συνέχεια ακολουθούν ενδεικτικά Φύλλα Δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και Φύλλα εργασίας για τους μαθητές οι οποίοι αναμένεται να εργαστούν σε μικρές ομάδες (τριάδες-τετράδες) για τη διερεύνηση και παρουσίαση του θέματος για ένα τομέα της επιλογής τους..

3. 1o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 1o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)
3. 2o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 2o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)
3. 3o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 3o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)
3. 4o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 4o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)
3. 5o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 5o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)
3. 6o_Φύλλο Δραστηριοτήτων (Για Εκπαιδευτικό)
3. 6o_Φύλλο εργασίας (Για Μαθητές)