1.4.3.jpg

Ανάλυση (resolution)

Ο όρος ανάλυση εικόνας συνήθως αναφέρεται σε δύο πράγματα:
 • Μέγεθος Εικόνας (Image size): αριθμός των pixel που συνθέτουν μια εικόνα και προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της εικόνας (σε pixels) ή από το συνολικό αριθμό των pixel. Για παράδειγμα, μια εικόνα που είναι 3.648 pixels πλάτος και 2.736 pixels ύψος (3.648x2.736) περιέχει 9.980.928 pixels (ή 10 Megapixels). Όσο αυξάνουν τα megapixels που υποστηρίζει η συσκευή λήψης στη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό, τόσο αυξάνει το μέγιστο δυνατό μέγεθος της εικόνας.
 • Ανάλυση εικόνας (Image resolution): πυκνότητα διάταξης των εικονοστοιχείων μέσα στην εικόνα (αριθμός των εικονοστοιχείων που εμφανίζονται στη μονάδα μήκους) και μετριέται σε εικονοστοιχεία ανά ίντσα (pixels per inch, ppi).

Μια εικόνα 1600 x 1200 pixels με ανάλυση 300 ppi, θα τυπωθεί σε μέγεθος 1600/300 x 1200/300 = 5,3 x 4 ίντσες ή 13,46 x 10,16 cm.
Αν τυπωθεί με ανάλυση 180 ppi, η ίδια εικόνα θα έχει μέγεθος 1600/180 x 1200/180 = 8,89 x 6,67 ίντσες ή 22,58 x 16,94 cm.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η ανάλυση της εικόνας είναι διαφορετική από την ανάλυση της συσκευής που χρησιμοποιείται για την παρουσίασή της.
ppi.png
Πηγή: Definition, Picture size, DPI and PPI
opus-design-image-resolution3.jpg
Πηγή: http://goo.gl/sX0nx1

 • Ο όρος ppi (pixels per inch, εικονοστοιχεία ανά ίντσα), αναφέρεται στην ανάλυση μιας εικόνας (όταν εμφανίζεται στην οθόνη), ή στην ανάλυση της οθόνης.
 • Ο όρος dpi (dots per inch, κουκκίδες ανά ίντσα), αναφέρεται στην ανάλυση του εκτυπωτή και καθορίζει πόσες κουκίδες μελανιού (dots of ink) θα τοποθετήσει πάνω σε μία συγκεκριμένη διάσταση (ανά ίντσα) στο χαρτί, όταν η εικόνα εκτυπώνεται. Ο όρος dpi δεν αντιστοιχεί άμεσα με τον ppi, επειδή ένας εκτυπωτής μπορεί να τοποθετήσει αρκετές κουκκίδες για να αναπαράγει ένα pixel. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούν έναν περιορισμένο αριθμό έγχρωμων μελανιών για να αναπαράγουν μια εικόνα που αποτελείται από εκατομμύρια χρώματα. Η μεγαλύτερη ανάλυση (dpi) ενός εκτυπωτή, προσφέρει ομαλότερη χρωματική μετάβαση στην εκτυπωμένη εικόνα, εφόσον η εικόνα έχει κατάλληλη ανάλυση (ppi) που να προσφέρει μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Resolution-Faces.png


Βάθος χρώματος (color depth ή bit depth)


1.4.3-2.jpg
Το βάθος χρώματος σχετίζεται με τον αριθμό των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας εικόνας. Καθορίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη χρωματική περιγραφή ενός pixel.

Έτσι μια εικόνα με βάθος χρώματος 8 bits αποδίδει 28=256 χρώματα, ενώ με 16 bit αποδίδονται 216=65.536 χρώματα. Για παράδειγμα, μια ασπρόμαυρη εικόνα (black and white) χρησιμοποιεί δύο χρώματα (1 bit βάθος χρώματος), ενώ μια μονόχρωμη εικόνα σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale) συνήθως χρησιμοποιεί 256 χρώματα. Για τέλεια χρωματική απόδοση πραγματικού χρώματος (true colour) απαιτούνται 24 bit, οπότε η εικόνα διαθέτει περίπου 16,8 εκατομμύρια (224) χρώματα.


color_depth.jpg


Μέγεθος αρχείου ψηφιογραφικής εικόνας

Η εικόνα, ανεξάρτητα από το σχήμα της, καταλαμβάνει το χώρο ενός ορθογώνιου παραλληλογράμμου που την περιβάλει.
Η απαιτούμενη χωρητικότητα για την αποθήκευση μιας εικόνας τύπου bitmap δίνεται από τη σχέση:

Μέγεθος αρχείου (bytes) = [Πλήθος εικονοστοιχείων (pixel) x Χρωματικό Βάθος (bit/pixel)] / 8 bit per byte

Το μέγεθος αυτό φαίνεται και στα μενού από το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop π.χ. για εικόνα RGB (24 bit)
1.4.3-3.jpg

Δραστηριότητες
 • Πόσες λέξεις αξίζει μια εικόνα (π.χ. 800x600 pixels) στον ψηφιακό κόσμο;
  • διτονική (ασπρόμαυρη-bitonal) με βάθος χρώματος 1 bit (π.χ. έγγραφα, διαγράμματα, τεχνικά σχέδια, χάρτες)
  • μονόχρωμη σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale), συνήθως με βάθος χρώματος 8bit (π.χ. ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα)
  • έγχρωμη (high color) με βάθος χρώματος 16 bit
  • έγχρωμη (true color) με βάθος χρώματος 24 bit
 • Θα επεμβείτε στον κώδικα και θα αλλάξετε τα χρώματα σε εικόνες με βάθος χρώματος (1bit, 2bit, 3bit) (https://goo.gl/i4nXdD, http://goo.gl/cKpqB1)
 • Θα συγκρίνετε εικόνες με έντονες ποιοτικές διαφορές σε διάφορες αναλύσεις και βάθη χρώματος (π.χ. http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/image-bit-comparer/index.html, http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/image-bit-comparer/index.html?change-bits=true)
 • 1.4.3 ΦΕ-1 Βάθος Χρώματος Ψηφιογραφικής εικόνας, ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες-Πολυμέσα (https://goo.gl/MsT0ds)
 • 1.4.3 ΦΕ-2 Ανάλυση Ψηφιογραφικής εικόνας, ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες-Πολυμέσα (https://goo.gl/93UdK4)
 • 1.4.3 ΦΕ(1): Διαφορές ψηφιογραφικών και διανυσματικών γραφικών, Νικολού Α.(2015) (https://goo.gl/TvdveM)ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 • Adobe. Image size and resolution (Ανακτήθηκε 28/09/2015 από https://goo.gl/Xq5Uw7)
 • Raster vs Vector (Ανακτήθηκε 28/09/2015 από http://goo.gl/wIWfWE)
 • The University of Oklahoma. File Size vs. Image Size vs. Resolution (Ανακτήθηκε 28/09/2015 από http://goo.gl/YsRt0d)
 • University of Massachusetts (2012). Basics of Digital Images, (Ανακτήθηκε 24/09/2015 από https://www.umass.edu/it/sites/it/files/2012/04/03/image_basics.pdf)
 • Αρβανίτης, Ν., Αναστασόπουλος, Γ., Μπελεσιώτης Β., Σγούρος, Ν., Σωτήρχος, Σ., Παναγιωτόπουλος, Θ. (2000) Εφαρμογές Πολυμέσων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000
 • Βουτυράς, Γ., Αλεξίου, Ι., Γαροφαλάκης, Ι., Τζήμας, Ι. (2000) Πολυμέσα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000
 • Γεωργίου, Θ., Κάππος, Ι., Λαδιάς, Α., Μικρόπουλος, Α., Τζιμογιάννης, Α., Χαλικά, Κ. Πολυμέσα-Δίκτυα, ΟΕΔΒ, Αθήνα (Ανακτήθηκε 24/09/2015 από http://goo.gl/zVVcAe)
 • Μαλλιάρα, Π., Μπακαμήτσου, Α., Δεληγιάννης, Φ., Κωστάκης, Π., Λαγός, Δ., Λαδιάς, Α., Μικρόπουλος, Α., Μπέλλου, Ι., Ράμμος, Χ., Σαριδάκη, Α., Χαλκίδης, Α. (2008). Πολυμέσα, ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΙΗΔΕΣ, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) (Ανακτήθηκε 24/09/2015 από http://goo.gl/eiQzhc)


ΠΗΓΕΣ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ