Βασικά Θέματα Πληροφορικής

Μάθημα ειδικότητας της Β΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου


Αγαπητή/έ μαθήτρια/ή,

Ανήκεις στη γενιά των παιδιών που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε ένα κόσμο που κατακλύζεται από δεδομένα και πληροφορίες. Αμέτρητες συσκευές γύρω σου επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για να σου δώσουν εύκολα και γρήγορα χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες, ώστε να ενημερωθείς, να επικοινωνήσεις, να οργανώσεις τη ζωή σου και γενικά να βελτιώσεις την ποιότητά της.
Με μια κάμερα, ένα tablet ή ένα «έξυπνο» τηλέφωνο, «συλλαμβάνεις» στοιχεία του πραγματικού (φυσικού) κόσμου τα οποία συχνά επεξεργάζεσαι και κάποιες φορές τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται πολύ μακριά.
Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος σκοπός είναι να κατανοήσεις τη φύση των διάφορων μορφών δεδομένων/πληροφορίας και να αποκτήσεις γνώσεις-δεξιότητες- στάσεις σχετικές με τον τρόπο που ο υπολογιστής με τις οδηγίες του ανθρώπου, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τις μορφές αυτές. Έτσι θα είσαι σε θέση να επιτυγχάνεις την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων για να επιλύεις προβλήματα και να λαμβάνεις αποφάσεις.
Στην επεξεργασία των διαφόρων μορφών δεδομένων συμμετέχουν τμήματα του υλικού του υπολογιστή. Μπορεί οι σημερινοί επεξεργαστές να εκτελούν ταχύτατα πολύπλοκες λειτουργίες και οι μνήμες να έχουν συνεχώς αυξανόμενη χωρητικότητα, στην πραγματικότητα όμως τέτοια κυκλώματα στηρίζονται σε συνδυασμούς απλών δομικών στοιχείων. Αυτά τα δομικά στοιχεία, τον «μικρόκοσμο του υλικού», θα γνωρίσεις στη δεύτερη ενότητα. Κατασκευάζοντας στο εργαστήριο μερικά απλά κυκλώματα θα δεις από κοντά τι συμβαίνει στο εσωτερικό του υπολογιστή σου όταν υπολογίζεις το μέσο όρο του τετραμήνου σου αλλά και όταν αποθηκεύεις στο «φλασάκι» σου το αγαπημένο σου τραγούδι ή διορθώνεις τη φωτεινότητα της φωτογραφίας που θέλεις να ανεβάσεις στην ιστοσελίδα σου.
Στο τρίτο μέρος, θα διερευνήσεις, και θα παρουσιάσεις συν-εργαζόμενη/ος σε μια μικρή ομάδα με τους συμμαθητές σου, εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας σε διαφορετικούς τομείς και θα γίνεις ικανός να ερευνάς και να αναγνωρίζεις υπάρχοντα και μελλοντικά επαγγέλματα τα οποία αναδύονται στον τομέα της Πληροφορικής - στα οποία μπορείς και εσύ - να σταδιοδρομήσεις στο άμεσο μέλλον.
Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες που προτείνονται, θα έχεις; την ευκαιρία να επεκτείνεις και να εμβαθύνεις τις γνώσεις και δεξιότητες σου, έτσι ώστε μέσα και από τη δια βίου μάθηση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτισή σου, να είσαι ικανός να ανταποκρίνεσαι με επάρκεια στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Παράλληλα, όλα αυτά που θα κατακτήσεις σε αυτό το μάθημα θα σου είναι ιδιαίτερα χρήσιμα άμεσα αφού θα τα αξιοποιήσεις σε διάφορες εφαρμογές τόσο στα άλλα μαθήματα του τομέα σου για την ανάπτυξη εφαρμογών και ιστότοπων όσο και στη κατασκευή μιας αλληλεπιδραστικής πολυμεσικής παρουσίασης που θα δημιουργήσεις για να παρουσιάσεις τα αποτελέσματα της ερευνάς σας με την ομάδα σου στο τρίτο μέρος του μαθήματος.
Οι σημειώσεις που έχεις στα χέρια σου υποστηρίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα της Β' τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» των ειδικοτήτων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ & Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Στόχος των σημειώσεων είναι να σου δώσουν την ευκαιρία να εμπεδώσεις, να εμβαθύνεις και να συνοψίσεις όλα αυτά που θα γίνουν μέσα στην τάξη και στο εργαστήριο της Πληροφορικής σε κάθε ενότητα του μαθήματος. Έγινε προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης των αντικειμένων και σύνδεσης τους με τις υπάρχουσες και τις επόμενες προς απόκτηση γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις νοητικές ικανότητες και την ηλικία σας. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι εργαστηριακές ασκήσεις επιχειρούν να ενισχύουν τη βιωματική και συνεργατική μάθηση λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές επαγγελματικές πρακτικές απαιτήσεις. Μέσα από μία λιτή παρουσίαση δίνουν έμφαση στις πλέον σημαντικές έννοιες και όρους κλειδιά δίνοντας σας ευκαιρίες για περαιτέρω εξάσκηση και μελέτη και άλλων πηγών. Συνδέουν τη θεωρητική γνώση με την κοινωνική πραγματικότητα. Επιθυμητό είναι να ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση και να καλλιεργήσουν την αναζήτηση και διερεύνηση διαφορετικών πηγών.
Οι σημειώσεις σε έντυπη μορφή για τους μαθητές, αποτελούν ένα μέρος από το εκπαιδευτικό υλικό του παρόντος Wiki (http://epal-b-basic-info-issues.wikispaces.com) ιστότοπου υποστήριξης του μαθήματος. Όπως θα διαπιστώσεις, το wiki αποτελεί μία πιο σύγχρονη μορφή διαδραστικού συνεργατικά διαμορφούμενου εκπαιδευτικού υλικού. Προσδοκούμε, ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Β' ΕΠΑΛ να επιτύχουν σε μεγαλύτερο βαθμό το σκοπό και τους στόχους του μαθήματος "Βασικά θέματα Πληροφορικής". Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθεί εναλλακτικό πολυμορφικό υλικό και διαδραστικές ασκήσεις τόσο από τη συγγραφική ομάδα όσο και από συναδέλφους που έχουν αναρτήσει και διαθέσει τέτοιο υλικό στο Διαδίκτυο και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Προσπαθήσαμε το περιεχόμενο του να είναι επιστημονικά έγκυρο, σύμφωνα με τις επικρατούσες αντιλήψεις στο επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου και κατά το δυνατόν να μην περιέχει ανακρίβειες, ασάφειες, αντιφάσεις και μονομέρειες.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγγραφή των σημειώσεων και η δημιουργία του wikiέγιναν σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο - εθελοντικά – χωρίς αμοιβή, με στόχο να υπάρχει ένα επικαιροποιημένο αλλά και νέο υλικό με την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, ώστε να μη στηριχθεί το μάθημα μόνο στα υπάρχοντα παλιά βιβλία. Αν και δεν πετύχαμε ακόμη την ποιότητα την οποία επιθυμούμε στο μέγιστο βαθμό, πιστεύουμε ότι το υλικό μας ότι θα αποτελέσει μια αφετηρία για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το ψηφιακό υλικό στο wiki θα υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση και συμπλήρωση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 με στόχο τη βελτίωση και ολοκλήρωση του.
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν διαδικασίες και ο χρόνος που θα δώσουν την δυνατότητα συγγραφής ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου βιβλίου μαθητή.

Η συγγραφική ομάδα