Βασικά Θέματα Πληροφορικής: Eκπαιδευτικό υλικό (σε wiki)

Τομέας Πληροφορικής Β΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου


-λειτουργεί-ο-υπολογιστής.pngΤο παρόν Wiki αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού & σημειώσεων για το μαθητή της Β' ΕΠΑΛ στο νέο μάθημα "Βασικά θέματα Πληροφορικής". Κύριο μέλημα των συγγραφέων είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να εμπεδώσουν τα βασικά θέματα της πληροφορικής μέσα από μία λιτή παρουσίαση δίνοντας έμφαση στις πλέον σημαντικές έννοιες και όρους κλειδιά. Ενώ παράλληλα μέσα από ένα σύνολο εναλλακτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πηγών δίνεται στον/την εκπαιδευτικό η δυνατότητα να σχεδιάσει και να διεξάγει καλύτερα το μάθημα του για κάθε τμήμα του.
Στόχος των σημειώσεων είναι να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να συμπληρώσουν τη μελέτη τους, να εμπεδώσουν, να εμβαθύνουν και ναι συνοψίσουν όλα αυτά τα οποία θα κάνουν μέσα στην τάξη και στο εργαστήριο της Πληροφορικής σε κάθε ενότητα του μαθήματος.

Παρατήρηση:
Η συγγραφή των σημειώσεων γίνεται σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο- εθελοντικά και χωρίς αμοιβή, με στόχο να υπάρχει ένα πρώτο υλικό με την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και να μην στηριχθεί το μάθημα μόνο στα υπάρχοντα παλιά βιβλία. Το υλικό θα υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση και συμπλήρωση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 με στόχο τη βελτίωση και ολοκλήρωση του. Μπορείτε να μας στέλνετε (symplait@gmail.com) τις προτάσεις σας για βελτιώσεις - συμπλήρωση του.

Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν διαδικασίες και ο χρόνος που θα δώσουν την δυνατότητα συγγραφής ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου βιβλίου μαθητή και καθηγητή.